Политика за защита на личните данни


Обратно към началната страница

Нито един личен данни не се съхранява от продуктите на Интерфаст, освен ако има изключения.
виж по-долу

Изключения

  • Информацията, която ни предоставяте чрез формуляра на Контакт
  • Списъкът, както и редът и датата, на страниците, които сте посетили на нашите платформи чрез нашия инструмент за проследяване Матомо

Статус на проследяването

Просто на случай

Просто на случай, че имате съмнения, и в съответствие с регламентацията за защита на данните съгласно Регламент на ЕС за защита на данните , не се колебайте да се свържете с нашата компания, за да решите всеки спор относно вашите лични данни.


Обратно към началната страница